Posisjonering

Tjenesteleverandør for Bitcoin gruvedrift av varmeutnyttelse.

Økologi

Produktøkologien for termisk oppvarming og varmtvannsforsyning vertikalt til Bitcoin-gruvedrift.

Scenario

Anvendelsesforhold mellom varmeavledningsutstyr og husholdning, landbruk og industri.

Intelligens

Menneskeorientert, en serie produktdesign basert på sikkerhet og intelligente applikasjoner.

Presisjonsproduksjon

Rik erfaring med valg av materialer og tilbehør, design av kretser og programmer, elektrisk stresstesting m.m.